Kategoriýalar

NYME ÜÇIN ÜPJÜNÇILIK ÜÇIN JUPENGI saýlaýarsyňyz

about

Jupeng Hytaýda içgi önümlerini öndüriji, suw çüýşelerini, käseleri, küýzeleri, günortanlyk gutyny, gap-gaç önümlerini öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribä eýe

Aşakdaky artykmaçlyklarymyz bar:

* Köp töwekgelçiliklerden gaça durmaga kömek edip biljek halkara eksport düzgünleri bilen tanyş

* Suw käseleri, suw çüýşeleri üçin güýçli öz-özüňi ösdürmek ukybyna eýe boluň

* Dürli ýurtlarda gyzgyn satuw stilleri bilen tanyş

* Qualityokary hilli amal, müşderiler umuman hilini öwýärler

* Poslamaýan poladyň, plastmassanyň köpüsini özümiz öndüriň, müşderiniň çykdajylaryny tygşytlamagyna kömek ediň

* Güýçli önümçilik kuwwaty, wagtynda çalt eltip bermek

* Hyzmat gaty höwesli, müşderi dost

Biz hakda has giňişleýin oka

Çüýşeler, käseler, küýzeler, günortanlyk guty, barware üçin önümçilik prosesi

Habarlar we wakalar

ABŞ-dan import etmek isleseňiz, aşakdaky formany doldurmagyňyzy haýyş edýäris, siziň gaty gowy üpjün ediji we dostuňyz bolmagy arzuw edýäris :)