Poslamaýan polatdan ýasalan krujka dizaýnlaryny özleşdiriň

Gysga düşündiriş:

20 ýyldan gowrak wagt bäri poslamaýan polat kempir krujkasynyň adaty tejribesi bar, jikme-jiklikler üçin basyň


 • Tölegiň şerti:TT GEÇIRMEK
 • Model belgisi:TF-2009

  Önümiň jikme-jigi

  Has giňişleýin düşündiriş

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  * Poslamaýan polatdan ýasalan kranlary dizaýnlary özleşdiriň:

  * [saglyk]: poslamaýan polatdan ýasalan krujka antibakterial gaýtadan işlemekden, iýmit derejesindäki materiallardan, daşky gurşawy goramakdan we saglykdan doly ulanylyp bilner, sagdyn we daşky gurşawy gorap biler

  * [ulanylýan ýer]: her dürli awtoulag, ofis, ýokary derejeli myhmanhanalar, supermarket, dükanlar, maşgalalar we ş.m.

  * [maksat]: poslamaýan polatdan ýasalan krujka mahabat sowgatlary, mahabat mahabaty, kompaniýanyň işgärleriniň hal-ýagdaýy, konferensiýa hatyrasy, festiwal sowgatlary bolup biler

  Baýramçylyklar we ş.m.

  * Poslamaýan polatdan ýasalan krujka bazary ullakan.Import etmegiňizi maslahat berýäris.Import tejribäňiz ýok bolsa, ýol görkezeris.Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

  Önümiň parametri

  TF-2009 travel mug and car mug

  Şahadatnamalar

  Certifications

  Zawod gezelenji

  factory-tour

  biz hakda has giňişleýin bilmek üçin şu ýere basyň

  Sergi

  Company Profile1

  exhibition

  view other bottles


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Müşderiniň özüne çekijiligine oňyn we progressiw garaýyş döredýän kärhanamyz, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümimizi yzygiderli kämilleşdirýär we howpsuzlyga, ygtybarlylyga, daşky gurşawyň talaplaryna we Syýahat Muguna ünsi jemleýär, innowasiýa netijesinde howpsuzlyk her birimize beren wadamyzdyr. beýlekiler.
  Täze gelen “China Eco” syýahat krujkasy we “Travel Mug” bahasy, Önümlerimiz iň oňat çig mal bilen öndürilýär.Her pursatda önümçilik programmasyny yzygiderli kämilleşdirýäris.Has ýokary hilli we hyzmaty üpjün etmek üçin indi önümçilik prosesine ünsi jemledik.Hyzmatdaş tarapyndan ýokary öwgä eýe bolduk.Biz siziň bilen işewür gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  Degişli önümler